Nasze przedszkole   KILKA SŁÓW O PRZEDSZKOLU  

Przedszkole nr 19 w Rybniku-Boguszowicach znajduje się w pobliżu Domu Kultury w Boguszowicach. Teren należący do przedszkola jest całkowicie zagospodarowany. Są na nim atrakcyjne i bezpieczne urządzenia terenowe, jest też dużo zieleni. Przedszkole nasze jest przedszkolem czterooddziałowym. Wyposażenie przedszkola jest bogate i różnorodne. Mamy ciekawe kąciki zainteresowań, które wykorzystywane są do celowo zorganizowanych zajęć a także zajęć i zabaw spontanicznych organizowanych przez dzieci. Są to: kącik książki, alfabetyczny, pisania, plastyczny, matematyczny, badawczy, kącik lalek, kuchenny, lekarski i inne. Zgromadzone w nich atrakcyjne pomoce, materiały oraz przybory sprzyjają twórczym działaniom podejmowanym przez dzieci.

   PERSONEL PRZEDSZKOLA  


DYREKTOR - mgr Gabriela Chraboł
WICEDYREKTOR - mgr Grażyna Paś

NAUCZYCIELE - Bogumiła Ochojska, Anna Janus, Martyna Kral, Marta Kostacka, Monika Zaik

WOŹNE ODDZIAŁOWE - Alicja Łutczyk, Mariola Skolimowska, Sylwia Dyrszka, Sylwia Piecha, Kamila Kupczyk

KUCHARKI - Ewa Bagnicka, Sonia Słońska

INTENDENT - Grażyna Widera

WOŹNY - Piotr Gembalczyk
 
   ORGANIZUJEMY  


Organizujemy konkretne działania wynikające z planu pracy przedszkola
 • Kącik „Klubu Misia Uszatka” z hasłem: Jestem sprawny, jestem zdrowy, jestem grzeczny - wokół mnie jest czysto
 • akcja Sprzątanie świata
 • spotkanie z przedstawicielem Policji – pogadanka na temat: Jestem bezpieczny na ulicy
 • Miś Uszatek chce być sprawnym misiem - cykl wycieczek, spacerów do pobliskiego lasu, parku. Zabawy badawcze, ruchowe, mini spartakiady przedszkolne – wdrażanie dzieci do właściwego zachowania się podczas spacerów i wycieczek oraz dbanie o sprawność fizyczną dziecka 
 • spotkanie z przedstawicielem Straży Pożarnej pod hasłem: Jak zachować się w trudnych sytuacjach w życiu: pożar, burza, wichura, powódź, zagrożenie zdrowia itp. 
 • dyskusja przedszkolaka w Klubie Misia Uszatka na temat: Znam zasady zdrowego odżywiania się, sprzątania i segregowania śmieci; poczęstunek w formie zdrowej sałatki
 • spotkanie Misia Uszatka w każdej grupie dwa razy w ciągu semestru – zabawy w kącikach zainteresowań z naszym przyjacielem Misiem Uszatkiem wg. pomysłów nauczycielki z zastosowaniem ciekawych form zabawy, przygotowanie scenariusza do tego spotkania 
 • W naszym przedszkolu znamy zasady dbania o własne zdrowie - zaproszenie przedstawicieli Służby Zdrowia z okazji Święta Zdrowia
 • Dzień Misia Uszatka – Miś Uszatek sprawnym i zdrowym przedszkolakiem
   PROGRAMY NAUCZANIA   
 • "Nasze przedszkole" (MAC Edukacja, M. Kwaśniewska, W. Żabińska)
 • Program wspomagania rozwoju wychowania i edukacji starszych przedszkolaków (Nowa Era, E. Gruszczyk-Kolczyńska)
 • Program wychowawczy Przedszkola nr 19 w Rybniku. (opr. Grażyna Paś)
 • Program edukacji przedszkolnej wspomagający rozwój aktywności dzieci sześcioletnich. (MAC Edukacja, M. Kwaśniewska, W. Żabińska)